PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Niejednokrotnie podczas domowych porządków powstają odpady, których pozbycie się z domu jest problematyczne. O ile przeterminowane leki możemy bez problemu dostarczyć do apteki, to właściwy sposób postępowania z nie do końca użytą farbą, lakierem, klejem czy rozpuszczalnikiem może być problemem. Podobnie problematycznym może być pozbycie się odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas drobnego remontu.

Rozwiązaniem tych problemów jest PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do którego – własnym transportem – dostarczyć można problematyczne odpady komunalne, które nie są odbierane wprost z nieruchomości.

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)

Na terenie miasta Gdyni działa 5 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), które od mieszkańców Gdyni nieodpłatnie przyjmują powstające w domach odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska.

Stacjonarne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych w Gdyni
Lokalizacja Godziny otwarcia Przyjmowane odpady
Gdynia Witomino
ul. Konwaliowa 1 (budynek OPEC)
poniedziałek - piątek
14:00-18:00
1) przeterminowane leki,
2) farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna,
3) żarówki energooszczędne, świetlówki,
4) baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bez limitu wielkości).
Gdynia Cisowa
ul. Chylońska 301
poniedziałek i środa 14:00-17:00
sobota 11:00-15:00
1) przeterminowane leki,
2) farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna,
3) żarówki energooszczędne, świetlówki,
4) baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora).
Gdynia Pogórze
ul. Żeliwna 3
wtorek i czwartek 14:00-17:00
sobota 11:00-15:00
1) przeterminowane leki,
2) farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna,
3) żarówki energooszczędne, świetlówki,
4) baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bez limitu wielkości).
Gdynia Karwiny
ul. Brzechwy 7
wtorek i czwartek 14:00-17:00
sobota 10:00-14:00
1) przeterminowane leki,
2) farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna,
3) żarówki energooszczędne, świetlówki,
4) baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora).
Gdynia Orłowo
ul. Kasztanowej 4A (obiekt PEWiK)
poniedziałek i wtorek 12:00-15:00
piątek 11:00-15:00
1) przeterminowane leki,
2) farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna,
3) żarówki energooszczędne, świetlówki,
4) baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora).

PSZOK Eko Dolina

Czasami do zagospodarowania pojawiają się jeszcze bardziej „problematyczne” odpady, np. zużyte opony czy odpady budowlano-rozbiórkowe. Na te odpady także jest sposób, gdyż można jej dostarczyć – własnym transportem – do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującego przez Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Eko Dolina” w Łężycach. przy Al. Parki Krajobrazowego 99. PSZOK Eko Dolina w Łężycach nieodpłatnie przyjmuje od mieszkańców Gdyni następujące odpady:

 1. odpady zielone - w każdej ilości,
 2. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 3. odpady budowlane i rozbiórkowe w łącznej ilości do 500 kg na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym obejmujące:
  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
  • gruz ceglany,
  • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych,
  • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
  • odpadowa papa,
  • materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych,
  • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu nie zawierające PCB i innych substancji niebezpiecznych
 4. zużyte opony – w ilości do 4 szt. na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.
LOKALIZACJA GODZINY OTWARCIA
Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 poniedziałek – piątek 8:00-18:00
sobota 8.00 – 15.00

UWAGA!

W przypadku dostarczenia przez mieszkańca Gdyni odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon w ilości przekraczającej w/w wartości lub dostarczenia odpadów innych niż przyjmowane przez PSZOK, zasady przyjęcia oraz zagospodarowania tych odpadów określa „Regulamin świadczenia usług w zakładzie zagospodarowania odpadów prowadzonym przez „Eko Dolina” sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach”, zatem należy liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty za zagospodarowanie tych odpadów lub odmową ich przyjęcia przez PSZOK.

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON)

Niezależnie od przedstawionych powyżej możliwości pozbywania się problematycznych odpadów, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dwa razy w roku Objazdowe Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Szczegółowy harmonogram Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w poszczególnych dzielnicach Gdyni dostępny jest tutaj.

Wykaz aptek w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki dostępny jest tutaj

Wykaz lokalizacji pojemników do selektywnego zbierania zużytych baterii dostępny jest tutaj

Usługę nieodpłatnego odbioru wielkogabarytowych elektrośmieci można zamówić pod nr telefonu 58 624 66 11. Usługa jest świadczona przez pracowników Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Więcej na www.kzg.pl.